Onder het motto “Als we falen, zijn we wat teleurgesteld, maar we zijn veroordeeld, als we het niet proberen” is in het voorjaar van 2007 stichting Terra Mater opgericht. In het oosten van Groningen, op de rand van Westerwolde en de Veenkoloniën wil zij een groots park tot stand brengen genaamd Terra Mater.

Het initiatief moet een impuls geven aan de sociaal-economische ontwikkeling van het oostelijk deel van Groningen. Terra Mater biedt ruimte voor natuur, kunst, cultuur, wetenschap en ontspanning. Ruimhartig, onbekrompen en zorgzaam zijn dé gedragselementen voor ons Park.
Het park zullen we ontwikkelen in samenspraak én samenwerking met vele partijen. Ook op uw deskundigheid en betrokkenheid hopen wij te mogen rekenen. Met deze website willen we u op de hoogte houden van onze voorbereidingen.