Terra Mater heeft de afgelopen maanden een netwerk van deskundigen en betrokkenen om zich heen verzameld die op de een of andere manier, nu of in de toekomst betrokken zullen worden bij de ontwikkeling van het park:

Provincie Groningen;
Ministeries van Economische Zaken en Landbouw;
Natuur en Voedselveiligheid;
Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde;
Waterschap Hunze en Aa's;
Drinkwaterbedrijf Groningen;
Innovatieplatform;
Habiforum;
VNO-NCW;
DLG;
NOM;
SNN;
EDR;
Ocrea;
LTO-Noord;
ANOG;
AgroEco;
Natuurmonumenten,
Groninger Landschap;
Staatsbosbeheer;
Akzo-Nobel;
Mediplus;
Fontana;
Wedeka;
Esco;
NAM;
TNO;
GasTerra;
Gas Unie;
Martini en Refaja Ziekenhuis;
Groninger Museum;
Natuurmuseum;
Rabobank,
Triodosbank;
ABN-Amro;
Groenfonds;
Rijks Universiteit Groningen;
Technische Universiteit Delft;
Wooncom;
Arcantus;
Milieufederatie;
Huis van de Regio;
Algemeen Belang.
Essent;
KNN Milieu;
Kamer van Koophandel;
Drents Landschap;
Astron/Lofar;
ZIF;
Vrije Universiteit Amsterdam;
Museumhuis;
Naturalis;
Golfclub Westerwolde