Verslag van de startbijeenkomst

Vrijdag 28 september ontving de Stichting Terra Mater in de kantine van het vliegveld te Vledderveen ruim 60 genodigden. Zij reageerden allen verrast op het ontwikkelingsconcept, dat de stichtingsbestuurders deze middag presenteerden. Er werd een toelichting gegeven over de vorming van een landschapspark van mogelijk 1000 ha. Het park moet de vorm van een mozaïek krijgen, waarin vrijelijk diverse kansen vormgegeven kunnen worden. Dit natuurlijk in nauw overleg met de grondeigenaren, de overheden en bijvoorbeeld de nieuwe ondernemers.

Het beoogde gebied ligt op de grens van Westerwolde en de Veenkoloniën tussen Onstwedde, Vledderveen en Mussel. Voor dit gebied is om diverse redenen gekozen. Zo lopen er twee oude beken: de Mussel Aa en het Pagediep, die hun oude glorie weer mogen krijgen. Er zit op een diepte van 350 meter een kansrijke zoutkoepel. Er staat al sinds 15 jaar een ecologische verbindingszone voor dit gebied gepland tussen Westerwolde en de Hondsrug. Ook bijzonder is het oeroude ijswater dat diep onder het gebied ligt.

De stichting wil een brug slaan tussen ondernemers(incl. landbouwers) en overheden om, met het park als basis, hen uit te dagen de diverse kansen te onderzoeken.
In 2022 zal er – als het aan de stichting ligt - een van de mooiste parken van West-Europa opgeleverd worden. Het landschap met zijn vele nieuwe hagen en bossingels zal zich vormen onder invloed van (biologische) boeren, nieuwe natuur, kunstenaars en golfterreinen.

Het park zal veel werkgelegenheid bieden omdat er werk is voor diverse vaklieden en wetenschappers. De stichting ziet vele kansen: diverse bijzondere tentoonstellingen in paviljoens bovengronds en ondergronds; een (zorg)hotel en sanatorium in of onder een kuuroord; een wetenschappelijk instituut; bijzondere begraafplaatsen; diverse nieuwe kansen voor de land- en bosbouw, alternatieve energiewinning, etc. En niet in de laatste plaats dromen zij van prachtige, modern vormgegeven, nieuwe Hangende Tuinen van Terra Mater tussen de Mussel Aa en het Pagediep.

Het zal een park worden, dat helemaal aan de eisen van 21ste eeuw zal voldoen: klimaat-, water- en energieneutraal.
Stuk voor stuk waren de aanwezige bestuurders de heren Bleker en Hollenga (Gedeputeerden Provincie Groningen) en de heer Stavast (Burgemeester Stadskanaal) redelijk enthousiast. Dhr. Bleker zei: ‘het past goed in de traditie van grote ingrepen in de Veenkoloniën’, "ik word er al helemaal enthousiast van" en ‘"het is zeker de moeite waard om hier verder mee aan het werk te gaan". De provincie wil dan ook de haalbaarheidsonderzoeken ondersteunen. Dhr. Stavast zag al een vergelijk met de oude Veenkoloniale pioniers, hier kan een nieuwe "compagnie Terra Mater " ontstaan en hij vond, dat 'we zulke initiatieven moeten koesteren'. Ook de geïnterviewde bewoners en ondernemers waren over het algemeen enthousiast, zo was de jonge bewoner Herbert Dijkman "hoopvol gestemd" en vond dat we "zonder ambities nergens komen".
Geïnspireerd en uitgedaagd om zelf met ideeën te komen gingen de genodigden naar huis.